Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Σαράντος Παυλέας, Μη μου αφαιρείτε

Μη μου αφαιρείτε

Μη μου αφαιρείτε, ω μη μου αφαιρείτε αυτά τα στηρίγματα της ημέρας,
το φωτεινό χελιδόνισμα, το μίλημα του πελάγους,
που γίνεται ανεβαίνοντας τους ήμερους τους λόφους
φωνή της λεύκας, τραγούδι μεσημεριανό
των καρποφόρων δέντρων.
Μη μου αφαιρείτε τη χαρά από το χιονάτο ανθοβόλημα των ταπεινών αυτών θάμνων,
από τα σπουργίτια του πρωινού, όταν προς το φως φωνάζουνε μπροστά από τις φωλιές τους.
Μη μου αφαιρείτε, μη μου σκοτεινιάζετε αυτό το ηλιακό σπιθοβόλημα στου ποταμιού τη ράχη,
καθώς περνά πηγαίνοντας προς τον προορισμό του.

Από τη συλλογή Αναγωγή στη μονάδα (1965)

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα - Σαράντος Παυλέας
Δημοσίευση σχολίου