Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Κώστας Πλαστήρας, Η πράξη που αφηνιάζει

Η πράξη που αφηνιάζει

Η σίγουρη πράξη αφηνιάζει καταλυτικά καθώς η νύχτα συμμαζεύεται
αναδιπλώνεται -- κυκλοφορεί
θεάται έτσι, που οι άλλοι λέξη δεν έχουν να πουν

Η σίγουρη πράξη αφανίζει τις μνήμες

Από τη συλλογή Mark Alexander Loys συζητάς τα περασμένα (1995)

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα - Κώστας Πλαστήρας
Δημοσίευση σχολίου