Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Ζωή Καρέλλη, Παραμονή τής Γέννησης (3)


Παραμονή της Γέννησης

3ο


Γέλια και μιλήματα,
φωνές γλυκές παιδιάτικες,
ψιλές φωνές γυναικείες
και βαρειές αντρικές.
Ακούν όλοι∙ εκκλησία
τους κλείνει η έκκληση,
καλούν το παιδί
που υπάρχει υπέροχο,
την ασώματη υπερέχουσα ύλη

που το γεννά απείραχτη,
άφθαρτη, αειπάρθενη, διαρκής
παρθένος στους αιώνες των αιώνων.

Από τη συλλογή Πορεία (1940) της Ζωής Καρέλλη

Δημοσίευση σχολίου