Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

Γ. Ξ. Στογιαννίδης, Η εξουσία

Η εξουσία

Ανατολικά της Εδέμ έβαλε ο Κύριος τους φρουρούς του
να φυλάξουν τον απορφανισμένο Παράδεισο
μετά την έξωσή μας.
Ωστόσο πιστεύαμε στη μεγαλοψυχία Του
λέγαμε πως κάποτε θα μας θυμηθεί,
νοσταλγούσαμε τη χαμένη μας αθανασία.
Τι μας χρειάζονταν το «πού», το «πώς», το «γιατί;»

Τώρα βέβαια μάθαμε πολύ καλά
τι θα πει Εξουσία

Από τη συλλογή Εσωτερική επένδυση (1977)

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα
- Γιώργος Στογιαννίδης
Δημοσίευση σχολίου