Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Ντάντη Σιδέρη, Απορία της επιθυμίας

Απορία της επιθυμίας

Ανιχνεύοντας
το πρόσωπό σου
το συγκρίνω
με εκείνο της
επιθυμίας μου

μετά την αποτροπή
καμία ταύτιση
κανένα εφαπτόμενο σημείο
αυτού και εκείνου

Από τη συλλογή Hinter dem Schlaf höre ich mich besser (Πίσω απ’ τους ύπνους με ακούω πιο καθαρά) (2001) της Ντάντης Σιδέρη

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα / Ντάντη Σιδέρη
Δημοσίευση σχολίου