Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Αναστάσης Βιστωνίτης, Τα πρόσωπα του Ιανού (XX)

[Από τη συλλογή Τα πρόσωπα του Ιανού - Το εργαστήριο, το δεσμωτήριο (1995)]

XX

Εικόνα του εαυτού μου πριν από είκοσι χρόνια: να ανεβαίνω προς το πατρικό μου σπίτι στη Θεσσαλονίκη με τα τείχη μπροστά μου και τη θάλασσα πίσω μου.

Από τη συγκεντρωτική έκδοση Χώμα από ουρανό (1983-1995) (1996)

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα
- Αναστάσης Βιστωνίτης
Δημοσίευση σχολίου