Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

Χ. Δ. Καλαϊτζής, Καλλίπολη

Καλλίπολη

Ενάτη του μηνός, και μεσημέρι
συνεπείς οι Βυζαντινοί πάντα πληρώνουν τους μισθούς.
Ο Αθηναίος Κονδιλέρης Σοφιανός,
ζυγιάζει στην παλάμη τ' αλάτι
στην άλλη δυο χρυσά υπέρπυρα
απ' την σκουριά του ήλιου της Αθήνας.
Κάθεται και ζυγιάζει,
και κάθε ενάτη του μηνός
συλλογάται σε ποιον αιώνα τάχα νάναι,
και πόσο άραγε ν' απέχει η Καλλίπολη.

Από τη συλλογή Κίνναμος (1987) του Μπάμπη Καλαϊτζή

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα / Χ. Δ. Καλαϊτζής
Δημοσίευση σχολίου