Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Μαρία Καραγιάννη, Η περασμένη μας ζωή

Η περασμένη μας ζωή

Σαν αστραπές νυχτερινές
φεγγάρια φαγωμένα
από σύννεφα βαριά,
η περασμένη μας ζωή
στη μνήμη

Δημοσιευμένο στο περιοδικό Πάροδος, τεύχος 17 (Δεκέμβριος 2007)

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα - Μαρία Καραγιάννη
Δημοσίευση σχολίου