Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, Φιλία

[Από την ενότητα Δεύτερος τίτλος (1978)]

Φιλία

Λέω εδώ να μείνω που ανοίγονται
Δρόμοι καλοί της τρυφερής συνομιλίας
Εξαίσια συμπεριφορά του δέντρου
Ανυψωμένο πάντα και πράο
Με τις πολλές φωνές του καλλιεργημένες
Να εγκατασταθώ εδώ
Ανάμεσα σ' αυτά τα κλαδιά
Σ' αυτά τα φύλλα
Που όλες τις ανοιξιάτικες βροχές
Διψούνε

Από τη συγκεντρωτική έκδοση Επιλογές και σύνολα. Ποιήματα (1965-1995) (2001)

Translatum: Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα - Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου
Δημοσίευση σχολίου